Kişisel Veri İşleme Sözleşmesi

Kişisel Veri İşleme Sözleşmesi

işleme sözleşmesi, veri sorumlusunun veri işleme işini verileri işlemesi için başka bir gerçek veya tüzel kişiye devretmesi esnasında yapılan sözleşmedir.

kişisel veri işleme sözleşmesi, ile Veri İşleyen arasında akdedilen bir anlaşmadır.

, “kişisel verileri kendisine verilen talimatlar çerçevesinde işleyen, veri sorumlusunun kişisel veri işleme sözleşmesi yapmak suretiyle yetkilendirdiği ayrı bir gerçek veya tüzel kişidir.” şeklinde tanımlanırken, “… veri sorumlusu yapacağı kişisel veri işleme sözleşmesi ile, belirtilen hususlarda karar verme yetkisini veri işleyene bırakabilir.”

Kişisel Veri İşleme Sözleşmesi ilişkilerinin içerdiği hak ve yükümlülükler kapsamında kişisel veri işleme sözleşmesi; veri işleyenin, veri sorumlusunun talimatlarına, menfaatine ve iradesine uygun şekilde kişisel verileri işlemeyi taahhüt ettiği; veri sorumlusunun da bu iş görme borcu karşılığında bedel ödemeyi üstlendiği sözleşme olarak tanımlanabilir.

Bu sayfadaki görsel ve tanım aşağıdaki kaynaktan alınmıştır:

Taştan, Furkan Güven; Türk Sözleşme Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması, 2. Baskı, On İki Levha, İstanbul

Kişisel Veri İşleme Sözleşmesi örneği için tıklayınız.