KVKK Eğitimi

KVKK Eğitimi

SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU’NA
UYUM SEMİNERİ
PROGRAMI

 

PROGRAMIN AMACI

Kişisel verilerin işlenmesinde, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak, kişisel verileri işleyen tüm kurum ve kuruluşların birinci derecede yükümlülüğü haline gelmiştir. Bu eğitim, tüm sektörlerdeki büyük-küçük tüm işletmeler ve kurumlar için (6698 sayılı) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uyum çalışmaları kapsamında bilinmesi gereken usul ve esasları kapsamlı bir çerçevede ele almaktadır.

 

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun tarihsel gelişimi, amacı, kapsamı ve gerekçesi nelerdir?
 • Kanun kapsamında olan şirketler ve kurumlar hangileridir?
 • Türk Ceza Kanunu’ndaki ilgili suçlar ve cezalar nelerdir?
 • Kişisel verilerin korunması ile ilgili Kabahatler ve idari para cezaları nelerdir?
 • Genel ve Özel nitelikli kişisel veriler nelerdir? Bu iki türünün işlenme şartları nelerdir?
 • Kişisel veriler toplanmadan önce kişinin açık rızası nasıl alınmalı mıdır? Neden?
 • Kişisel veriler ne zaman silinmeli, imha edilmeli veya yok edilmelidir?
 • Kişisel verilerin anonimleştirilmesi veya kimliksizleştirilmesi nasıl yapılmalıdır?
 • Kişisel veriler nasıl işlenebilir?
 • Kişisel Veri Envanteri Nasıl Hazırlanır? Hazırlamak şart mıdır?
 • Kişisel veriler yurt içinde ve yurt dışındaki diğer kurumlara nasıl ve hangi şartlarda aktarılabilir?
 • , irtibat kişisi, temsilcisi ve kimdir?
 • Veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü nedir?
 • almak için Aydınlatma Metnini okutmak şart mıdır?
 • Veri sorumlusunun veri güvenliğine ilişkin idari ve teknik yükümlülükleri nelerdir?
 • Verisi işlenen kişi kurumdan neler edebilir? Verisi işlenen kişinin Hakları Nelerdir?
 • Veri sorumlusuna başvuru nasıl yapılır? Bunun için bir şart mıdır?
 • Veri Sorumluları Sicili nedir? Sicile kayıt şart mıdır? Sicile kayıt nasıl yapılır? Kayıt için Son Tarih nedir?
 • Uyum sürecinde hangi dokümanların hazırlanması zorunludur?
 • Kişisel Verileri Koruma Kurumu ve kurulunun yetkileri nelerdir?

 

KİMLER KATILABİLİR?

 • Kurum ve şirket Yöneticileri,
 • İnsan Kaynakları yöneticileri ve İK çalışanları,
 • Bilgi İşlem Merkezi yöneticileri ve Bilgi İşlem çalışanları,
 • Hakla İlişkiler bölüm yöneticileri ve çalışanları,
 • Satış, İş Geliştirme ve bölüm yöneticileri ve personeli,
 • Kişisel Veri Sorumluları,
 • İrtibat kişisi olarak atanacak kişiler,
 • Veri işleyen kişi ve işletmeler,
 • Kişisel verilerin korunması konusunda bilinçlenmek isteyen tüm bireyler.
 • Hukuk Müşavirleri ve Avukatlar,

 

NEDEN KATILMALISINIZ?

 • 6698 Sayılı yasanın getirdiği yenilikleri işletmenizde uygulamak için,
 • Yasanın getirdiği 5 bin ile 1 milyon 470 bin TL arasındaki cezalardan ve 1,5 yıl ile 6 yıla kadar getirdiği hapis cezalarından kaçınmak için,
 • hakkında bilgi edinmek için,
 • İşletmenizde KVKK sürecini uygulayarak işletmenize DEĞER katmak, müşterilerinize ve çalışanlarınıza, diğer işletmelerden ve rakiplerinizden farklı bir DEĞER sunmak için,

 

BU EĞİTİM KATILIMCILARA NE SAĞLAR?

Eğitimin sağladığı kazanımlar aşağıda sunulmuştur:

 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu konusunda geniş kapsamlı farkındalık sağlar,
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında uygulamaların öğrenilmesi,
 • Kurum ve kuruluşların yasal çerçeveye uyumu için gereken hukuki altyapının ve bilişim altyapısının oluşmasına katkı sağlar.

KVKK Eğitimi Almak İçin Tıklayınız.