Etiket: kayıtlı elektronik posta adresi

İrtibat Kişisi

Yazar: admin

Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik’te “Türkiye’de yerleşik olan tüzel kişilerin ve tüzel kişi veri sorumlusu temsilcisinin sicil kapsamındaki yükümlülükleriyle ilgili olarak,…