Hangi Kişisel Verilerin Paylaşılması Suçtur

03/02/2020 Kapalı Yazar: admin
Hangi Kişisel Verilerin Paylaşılması Suçtur

Bir kişiye ait verileri izinsiz bir şekilde ele geçirme ve yayma bir suçtur. Bu suçu işleyenler; hukuka aykırı olarak kişisel verilerin başkasına verilmesi, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak yayılması, kişisel verilerin ele geçirilmesi hareketlerinden herhangi birini gerçekleştirdiğinde fail cezalandırılmalıdır.

Bu suçun yargılanması için mağdur kişinin şikayet başvuru yapmasına dahi gerek yoktur. Herhangi bir şekilde suçun işlendiği öğrenildiğinde savcılık tarafından kendiliğinden soruşturulma başlatılır.

Suçun dava zamanaşımı ise suçun işlendiği tarihten itibaren 8 yıldır.

PAYLAŞILMASI SUÇ SAYILAN KİŞİSEL BİLGİLER NELERDİR?

” kavramından, kişinin, yetkisiz üçüncü kişilerin bilgisine sunmadığı, istediğinde başka kişilere açıklayarak ancak sınırlı bir çevre ile paylaştığı nüfus bilgileri (T.C. numarası, adı, soyadı, ve tarihi, anne ve baba adı gibi), adli sicil kaydı, yerleşim yeri, eğitim durumu, , banka hesap bilgileri, telefon numarası, elektronik posta adresi, , , , DNA’sı, saç, tükürük, tırnak gibi biyolojik örnekleri, cinsel ve ahlaki eğilimi, , etnik kökeni, siyasi, felsefi ve dini görüşü, sendikal bağlantıları gibi kişinin kimliğini belirleyen veya belirlenebilir kılan, kişiyi toplumda yer alan diğer bireylerden ayıran ve onun niteliklerini ortaya koymaya elverişli, gerçek kişiye ait her türlü bilginin anlaşılması gerekir; ancak, herkes tarafından bilinen ve/veya kolaylıkla ulaşılması ve bilinmesi mümkün olan kişisel bilgiler, yasal anlamda “kişisel veri” olarak değerlendirilemez (Y12CD-2014/3760 k.).

Bunun yanı sıra kişinin, , video kaydı gibi özel görüntülerinin ele geçirilmesi özel hayatın gizliliği suçunu da ortaya çıkartır.

KİŞİSEL VERİLERİ BAŞKASINA VERME, YAYMA VEYA ELE GEÇİRME SUÇUNUN CEZASI (TCK md. 136)

Kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme, yayma veya ele geçirme suçunun cezası 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasıdır (TCK md. 136).

Kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme, yayma veya ele geçirme suçunun;

Kamu görevlisi (memur vb.) tarafından ve görevinin verdiği yetki kötüye kullanılmak suretiyle,
Belli bir meslek ve sanatın sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle
işlenmesi halinde, TCK md.136 gereği hükmedilecek hapis cezası 1/2 oranında arttırılır (TCK md. 137). Yani bu halde; suçun cezası, 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasıdır.