İnternette izinsiz fotoğraf kullanımı Kişisel Veri İhlali mi

28/01/2020 Kapalı Yazar: admin
İnternette izinsiz fotoğraf kullanımı Kişisel Veri İhlali mi

İnternette izinsiz kullanımı cezası nedir? Sosyal Medya fotoğrafının izinsiz kullanılması kanunlarımız nazarında apaçık suçtur. … Bu bağlamda Türk Ceza Kanunun 136 maddesi aynen şöyle der ” Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

İNTERNETTE FOTOĞRAFIN İZİNSİZ KULLANIMI SUÇ MUDUR?

Sosyal medya platformlarında paylaşılan şahsi fotoğraf veya videoların kişinin izni olmaksızın paylaşılması Türk Ceza Kanunu kapsamında Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar başlığı altında madde 136’ da düzenlenmiştir.

TCK madde 136 “ Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”

Kanun metninde yer alan terimine değinmek gerekirse; , kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kimseye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Kişisel verilere yönelik olarak işlenen suçlar genellikle bilişim sistemleri vasıtasıyla işlenmesi nedeniyle pratikte bilişim suçları arasında yer almaktadır.

İnternet ortamında yer alan fotoğraflar da kişisel veri kapsamındadır. Her ne kadar fotoğraf veya videolar daha önce ilgililerince paylaşılmış olsa dahi, rızaları olmaksızın bir başkası tarafından bu fotoğrafların yayılması bu suçun oluşmasına neden olur. Dolayısıyla daha önceden bu fotoğrafların paylaşılmış olması hukuka uygunluk sebebi teşkil etmeyecektir.

TCK madde 137 ‘ de ise İlgili suçun nitelikli hali belirtilmiştir.

“a) Kamu görevlisi tarafından ve görevinin verdiği yetki kötüye kullanılmak suretiyle

b) Belli bir meslek ve sanatın sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle, işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.”

Fotoğraflarınızın izinsiz paylaşılması üzerine Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunabileceğiniz gibi, fotoğraflarınızın izinsiz paylaşılması nedeniyle hissettiğinizderin elem ve ıstırabın bir nebze de olsa hafifletilebilmesini teminen manevi tazminat davası açabilirsiniz.