İş Kanunu Uyarınca Çalışanın Kişisel Verilerinin Gizliliğinin Kapsamı Nedir?

03/09/2019 Kapalı Yazar: admin
İş Kanunu Uyarınca Çalışanın Kişisel Verilerinin Gizliliğinin Kapsamı Nedir?

İşçinin kişisel verilerinin gizliliğine ilişkin düzenlemeler, İş Kanunu’nun “İşçi Özlük Dosyası” başlıklı 75. maddesinde yer almaktadır. İlgili düzenleme uyarınca “İşveren çalıştırdığı her işçi için bir özlük dosyası düzenler. İşveren bu dosyada, işçinin bilgilerinin yanında, bu Kanun ve diğer kanunlar uyarınca düzenlemek zorunda olduğu her türlü belge ve kayıtları saklamak ve bunları istendiği zaman yetkili memur ve mercilere göstermek zorundadır. İşveren, işçi hakkında edindiği bilgileri dürüstlük kuralları ve hukuka uygun olarak kullanmak ve gizli kalmasında işçinin haklı çıkarı bulunan bilgileri açıklamamakla yükümlüdür.”

İş Kanunu’ndaki düzenleme incelendiğinde, işverenin çalışma mevzuatı kapsamında tutmakla yükümlü olduğu işçi özlük dosyasındaki bilgilerin gizliliğinden sorumlu olduğunun düzenlenerek, işverene bu bilgileri saklayarak ancak yetkili kişilere ve mercilere gösterme yetkisi verdiği görülmektedir. Bu kapsamda, İş Kanunu da işverene, işçi hakkında edindiği bilgileri dürüstlük kurallarını gözeterek hukuka uygun şekilde saklama yükümlülüğü getirerek, söz konusu bilgilerin gizli kalması konusunda işverene sorumluluk yüklemektedir.

İş Kanunu’nda işverenin işçinin özlük dosyasını düzenlememesi halinde, işveren hakkında uygulanacak olan yaptırım, İş Kanunu’nun 104/I maddesinde düzenlenmekle birlikte, işverenin işçinin kişisel verilerinin gizliliği ilkesine aykırı hareket etmesi halinde uygulanacak yaptırım düzenlenmemiştir.