İşyeri E-postalarındaki Veriler Kişisel midir?

03/09/2019 Kapalı Yazar: admin
İşyeri E-postalarındaki Veriler Kişisel midir?

Anayasa Mahkemesi tarafından, 24.03.2016 tarihli ve 2013/4852 başvuru numaralı karar ile; çalışanların mahremiyetini içeren kurumsal e-postaların işverenler tarafından okunabileceğine karar verilmiştir.

Anayasa Mahkemesine müracaat eden başvurucular, özel bir şirket bünyesinde çalıştıklarını, mahremiyetlerine ilişkin özel bilgiler içeren kurumsal e-postaların işverenleri tarafından incelendiğini ve içeriklerinin okunduğunu; bu sebeple özel hayata saygı ve haberleşmenin gizliliği ilkelerinin ihlal edildiğini ileri sürmüşlerdir.

Anayasa Mahkemesi, söz konusu yazışmaların; işveren şirket tarafından çalışanlar adına açılmış kurumsal e-posta üzerinden yapıldığını, iş sözleşmesi ile şirket kaynaklarının kişisel amaçlar doğrultusunda yasaklandığı hususunda çalışanlara gerekli bildirimlerin yapıldığını, bu sebeple şirket tarafından e-postaların okunmasının Anayasa ile güvence altına alınan hakları zedelemeyeceğine karar vermiştir.

Söz konusu kararda bilgilendirme sonrası açık rızanın varlığına bağlı olarak çalışanın işyeri Kurumsal postalarını hangi şekilde kullanabileceği konusunda gerekli şekilde bilgilendirildiği, bilgilendirme formlarında imzasının bulunduğu ve bunların veri olarak kullanabileceğine ilişkin açık rızasının bulunduğu gerekçeleri ile söz konusu verilerin kullanılabileceği ifade edilmiştir.