Kişisel Sağlık Verileri Yönetmeliği yayımlandı

04/09/2019 Kapalı Yazar: admin
Kişisel Sağlık Verileri Yönetmeliği yayımlandı

Sağlık Bakanlığı kişisel sağlık verileri hakkında yönetmelik yayınladı. Yönetmeliğe göre sağlık görevlileri, hasta verilerine ancak sağlık hizmetinin gereği ile sınırlı erişebilecek.

Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı

21 Haziran 2019 CUMA günü, 30808 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak Yürürlüğe Girdi.

Sağlık Bakanlığı kişisel sağlık verileri hakkında yönetmelik yayınladı. Yönetmelikte kişisel sağlık verilerinin paylaşılması ve güvenliğinin sağlanmasıyla ile ilgili değişiklikler yer alıyor.

Aslında 2016 yılında yayınlanan yönetmelikle ilgili Danıştay yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Kişisel Verileri Koruma Komisyonu’ndan görüş alınmadığı gerekçesiyle. Komisyondan görüş alındı, yönetmelik yeniden yayınlandı.

Sağlık hizmeti gereği kadar erişim olacak

Yönetmeliğe göre hiç kimse geçmiş sağlık verileri dökümünü sunmaya veya göstermeye zorlanmayacak. Sağlık hizmeti sunucuları tahlil ve tetkik sonuçlarında hastaya ait kişisel verileri içeren bölümlere veya tedbirleri uygulayabilecek. Sağlık görevlileri, hastanın sağlık verilerine ancak verilecek olan sağlık hizmetinin gereği ile sınırlı olmak şartıyla erişebilecek. hesabı bulunan kişilerin sağlık verilerine kendi tercihleri çerçevesinde erişim sağlanacak.

Mahremiyet düzeyi daha yüksek olan başkaları tarafından görülmesi ve bilinmesi halinde hastanın sosyal hayatını ve ruh sağlığını olumsuz etkileme riski taşıyan kişisel sağlık verileri, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenecek. Bakanlık sağlık personelinin bu verilere erişimine ölçülü kısıtlamalar getirebilecek.

Velayet sahibi ebeveyn verilere ulaşacak

Anne ve babası boşanmış olan çocukların kişisel verilerine erişim ile ilgili de düzenlemeye gidildi. Bu kapsamda çocuğun velayetinin verildiği ebeveyn çocuğa ait sağlık verilerine erişebilecek. Ölmüş bir kişinin verilerine ise veraset ilamını göstermek şartıyla mirasçıları erişebilecek.

Kişisel sağlık verileri, kişisel bilgiler saklı kalmak kaydı ile bilimsel amaçla da kullanılabilecek.

Kişisel Sağlık Verileri Yönetmeliğine buradan erişebilirisiniz.