Kişisel Verileri ‘Müşteri Sırrı’ Olarak Görmeyen Bankalara Ağır Para Cezaları Getirildi

22/02/2020 Kapalı Yazar: admin
Kişisel Verileri ‘Müşteri Sırrı’ Olarak Görmeyen Bankalara Ağır Para Cezaları Getirildi

TBMM Genel Kurulu’nda temel kanun olarak iki bölüm halinde ele alınan Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin ilk 21 maddesinin yer aldığı birinci bölümü kabul edildi. Kabul edilen maddeler ile getirilen bazı önemli düzenlemeler şöyle:

Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’nda yer alan idari para cezası tutarları güncellendi. Buna göre BDDK kararıyla kart çıkaran kuruluşların, talepte bulunmayan veya sözleşme imzalamayan kişiler adına kart vermeleri, kart hamilleri etmedikçe kart limitlerini artırmaları halinde 25 bin liradan 50 bin liraya kadar, koruyucu hükümlere aykırılık halinde 50 bin liradan 250 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

Bankadaki sırrı’ olacak

Bankalar tarafından finansal piyasalarda yapay arz, talep veya döviz kuru dahil fiyat oluşumunu sağlamak amaçlı işlem ve uygulamaların yapılması, gerçeğe aykırı veya yanıltıcı bilgilerin yayılması, tasarruf sahiplerinin gerçeğe aykırı veya yanıltıcı şekilde yönlendirilmesi, “manipülasyon ve yanıltıcı işlemler” olarak kabul edilecek.

Bankacılık faaliyetlerine özgü olarak bankalarda müşteri ilişkisi kurulduktan sonra oluşan gerçek ve tüzel kişilere ait veriler, “müşteri sırrı” haline gelecek.

Bankacılık sistemini tehlikeye düşürdükleri tespit edilen banka mensuplarının yetkisi geçici olarak kaldırılabilecek.

Bankaların kredi, mevduat, dış ticaret, transfer, nakit yönetimi ve kredi kartı gibi tüm faaliyetlerinden her ne ad altında olursa olsun aldıkları ücret, masraf ve komisyonların belirlenmesi hususundaki yetkiler, TCMB’ye verilecek.