Kişisel verilerin ihlaline 5 milyon lira ceza kesildi

04/09/2019 Kapalı Yazar: admin
Kişisel verilerin ihlaline 5 milyon lira ceza kesildi

Kişisel Verileri Koruma Kurumu () Başkanı Faruk Bilir, kişisel verilerin ihlali nedeniyle bu zamana kadar kuruluşlara yaklaşık 5 milyon TL ceza kesildiğini açıkladı.

KVKK Başkanı Bilir, kişisel verileri işleyen, aralarında şirketlerin de bulunduğu Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’nin () faaliyete geçtiğini belirtti. Bilir, Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’ne şu zamana kadar toplam 4 bin veri sorumlusunun sisteme kayıt yaptırdığını söyledi.

“Kontrolün ve denetimin bizde olduğunu unutmamalıyız”

KVKK Başkanı Bilir, kişisel verilerin korunması için dikkat edilmesi gerekenleri şöyle anlattı:

“Kişisel verilerin korunması için kontrolün ve denetimin bizde olduğunu unutmamız gerekiyor. Bu verilerin işlenmesi ve aktarılmasında bazı usul ve esaslara uyulması, kişisel verileri işlenen kişilerin de haklarının bilincinde olması gerekiyor. Kişisel verilerin işlenmesinde hangi amaçla bu verilerin işlendiğini sorgulamamız ve kanunda bizlere sağlanan hakların kullandırılıp kullandırılmadığına dikkat etmemiz gerekiyor.”

VERBİS’e 4 bin kayıt yaptırdı

Kişisel verileri işleyen, aralarında şirketlerin de bulunduğu Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’nin (VERBİS) faaliyete geçtiğini hatırlatan Bilir, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin, veri işlemeye başlamadan önce ilgili kanun hükmü gereğince oluşturulan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’ne kaydolmak zorunda olduklarını kaydetti.

Bilir, Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’ne şu zamana kadar toplam 4 bin veri sorumlusunun sisteme kayıt yaptırdığını söyledi.

Sisteme veri sorumlularının kişisel verileri hangi kategorilerde işlediklerine, hangi amaçlarla bu bilgileri kullandıklarına, aktarım yapıp yapmadıklarına yönelik bilgilerin de girileceğini belirten Bilir, verilerin hangi sürelerle saklandığına, veri güvenliğini sağlamak amacıyla ne tür tedbirlerin alındığına yönelik de bilgi girişi yapılacağını kaydetti.

Sisteme girilecek bilgilerin kamuya açık olacağını bildiren Bilir, sisteme aktarılacak bilgilerin kesinlikle gerçek kişilere ait bilgiler olmayacağını, işlenen kişisel verilerle ilgili sadece üst başlıklar halinde kategorik bazdaki bilgilerin sisteme girileceğini söyledi.

72 veri ihlal bildirimi yapıldı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bugüne kadar yapılan veri ihlal bildirimlerinin 72 olduğunu açıkladı.