Kamera Aydınlatma metni

Kamera Aydınlatma metni

………….. ……….. Hizmet Binası İçerisinde Yer Alan Güvenlik Kameraları Hakkında

 

Bu aydınlatma metni, sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında sıfatıyla …………………….. ………….. tarafından hazırlanmıştır.

Hizmet binamız içerisindeki giriş kapıları, bina dış cephesi, yemekhane, kafeterya, bekleme salonu, otopark, güvenlik kulübesi ve kat koridorları hizmet alanında bulunan toplam … adet güvenlik kamerası vasıtasıyla ve bina güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi ………. ………….. birimi tarafından denetlenmektedir.

Söz konusu , Kanunun 5. Maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği halinde veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre ……….. ……….. nin ……… Mahallesi, …… Caddesi ….. Sokak No: …… ………. / ……… adresine yazılı olarak veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden ……….. com.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.