Kişisel Verilerin Korunması

07.04.2016 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu günlük yaşantımıza bütün detaylarıyla girmiş bulunmaktadır. Yasa ile verilen 2 yıllık uyum süreci sona ermiş ve 2018 Nisan ayı itibari ile yasa tüm hükümleri ile uygulanır hale gelmiştir.

 

Bu tarih itibari ile küçük, orta veya büyük ölçekli tüm şirketlerin ciddi şekilde önlem alması, aksi taktirde aşağıda izah edileceği üzere büyük boyutlu cezalarla karşılaşma ihtimalleri mevcuttur.

 

Hepimizin malumu olduğu üzere, artık kişisel veriler günümüzde ekonomilerin önemli bir unsuru haline gelmiştir. Bu süreçte kişisel veriler internet üzerinden yapılan ticari işlemler sebebi ile para ile alınıp satılır hale gelmiş olup, uluslararası jargonla “Big Data” denilen kişisel veriler artık büyük önem kazanmıştır. Avrupa Birliği direktifleri baz alınarak yayınlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu bu çerçevede uygulamaya girmiştir.