Özei Nitelikli Verilerin İşlenmesi

02/01/2020 Kapalı Yazar: admin
Özei Nitelikli Verilerin İşlenmesi

Kişisel Verilerin Korunması Kanununa göre; “kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da , sağlığı, cinsel hayatı, ve güvelik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri” özel nitelikli kişisel veriler olarak sayılmış ve bu verilerin ancak ilgilinin açık rızası ile işlenebileceği belirtilmiştir.

Özel nitelikli verilerin genel nitelikli kişisel verilerden farkı bu verilerin taşıdığı risktir. Bu verilerin, başkaları tarafından öğrenildiği taktirde ilgili kişinin mağdur olabilmesine veya ayrımcılığa maruz kalabilmesine neden olabilecek türde olmaları nedeniyle bu veriler diğerlerinden ayrılmıştır.

 

Veri işleme açısından, genel nitelikli verilerle benzerlik göstermesine rağmen özel nitelikli verilerin hassasiyeti nedeniyle dikkat edilmesi gereken hususlar bulunmaktadır.

Öncelikle Özel Nitelikli Kişisel Verilerin yurt dışına aktarımlarında dikkat edilmesi gerekir. Çünkü yurt dışına aktarım, ilgili kişinin beyanı olmadan, kurul izni alınmadan ve aktarılacak ülkelerin kurulun belirlediği güvenilir ülke olmadan aktarılamaz.

Bunun dışında Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi ile İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar:

1-Özel nitelikli veri , açık rızaya dayalı olarak işlenir.

2- Rıza verilmiyorsa yada rızaya gerek duymuyorsanız, bu sefer kanunda öngörülüp- öngörülmediğine bakılır. Kanunda öngörülmüşse rıza aranmaz, işlenebilir.

3-Ancak Sağlık ve Cinsel bilgiler içeren verilerde rıza veriliyorsa problem yok işlenebilir.

4-Sağlık ve Cinsel Bilgiler içeren verilerde rıza verilmiyorsa kanuna bakılmaz. Kanunun ne dediğinin bir kıymeti yok. Rızanın olmadığı durumda sadece belirtilen amaçlar (kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis- tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla) için ve sır saklama yükümlülüğü bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından rıza aranmadan işlenebilir.