Teknolojik Gelişmeler ve Kişisel Verilerin Korunmasında Uluslararası Standartlar Geliştirilmesi

08/12/2019 Kapalı Yazar: admin
Teknolojik Gelişmeler ve Kişisel Verilerin Korunmasında Uluslararası Standartlar Geliştirilmesi

Dijital teknolojideki gelişmeler, paylaşılan veri standartları ve veri kullanımı ilkeleri ile dengelenmelidir. Yıllık küresel veri hacminin 180 ZB’ye (1 ZB = 1 trilyon GB) ulaşacağını tahmin ediliyor.

Kişisel veriler kişisel mülkiyetidir. Herkesin verileri üzerinde hakları vardır ve kişisel veriler birkaç güçlü servis sağlayıcı tarafından istiflenmemelidir.

Kişisel dijital varlıkları korumak için küresel dijital standartlar yaratarak ve açık, şeffaf, uluslararası onaylı standartlar uygulayarak dijital dünyayı düzenlememiz kesinlikle acil bir meseledir.

Veri Koruma Görevlisi (Data Protection Officer (DPO)) şirketler içinde oluşturulan yeni bir konumdur ve standartlarına kurumsal uygunluk sağlamada kilit bir unsurdur. DPO, GSYİH uyumluluğunu kontrol etmekten sorumludur ve düzenleyiciler gibi tüm paydaşların veri konularıyla bağlantılıdır. Küresel dijital endüstrisi genişlemeye ve gelişmeye devam ettikçe, DPO dinamik kararlar ve değişiklikler yapabilir ve tüm tarafların çıkarlarını dengelemeleri ve kullanıcı verilerinin kötüye kullanılması konusundaki endişeleri azaltmaları gerekir.

Yapay Zeka (AI) ve bulut bilgi işlem, büyük miktarlarda daha yüksek kalitede kişisel verilerin daha derin anlamını sağlar. Bireyler ve kuruluşlar arasında verinin öneminin yeni bir biçimde takdir edilmesi, dijital dünya için yasaların gelişimini yönlendirecektir. Kanunlar temel olarak eşit veri haklarını arayacak ve tüm insanların haklarını kendi verilerine göre koruyacaktır.

Dijital yönetişim sorunları da kanun koyucular için yeni ve gelişen bir alan olacak ve veri yönetişim yetenekleri için daha yüksek gereksinimleri artıracaktır. Kişisel Sağlık Verileri (büyük verilerin doğduğu yer), internet ve eğlence endüstrisi dahil olmak üzere büyük miktarlarda üreten sektörler ve sektörlerin hepsi, kullanıcıları arasında güven oluşturmak için daha fazla zamana ve kaynağa yatırım yapmak zorundadır. Bu, endüstri genelinde verilerin standart kullanımının teşvik edilmesine yardımcı olacaktır.