VERBİS Kaydı İçin Son Tarih : 31 Aralık 2019

07/12/2019 Kapalı Yazar: admin
VERBİS Kaydı İçin Son Tarih : 31 Aralık 2019

Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 16. maddesine göre, kişisel gerçek ve tüzel kişilerin Verbis’e kayıt zorunluluğu bulunmaktadır. Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.12.2019 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir.

 

Kaynak: kvkk.gov.tr