Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Sizi Kapsıyor mu

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Sizi Kapsıyor mu

Açıklama

Aşağıdaki sorulardan en az bir tanesine Evet olarak cevap veriyorsanız, Kişisel Verileri Koruma Kanunu () sizi de kapsıyor demektir. olduğunuz anlamına gelir. İvedi olarak Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’ne () kayıt yaptırmanız gerekir.

Sorular


1) Müşterilerinizin veya personel özlük dosyalarında çalışanlarınızın ve güvenlik tedbirleriyle ilgili kayıtlarını (adli sicil kaydı) veya söz konusu kimselerin sağlık kayıtlarını muhafaza ediyor musunuz?


2) İşyerinizde kamera görüntüleri ve/veya ses kayıtları bir veri kayıt ortamına kaydedilmekte midir?


3) İşyerinize giriş ve/veya çıkışlarında yüz taraması, okutma gibi uygulamalar mevcut mudur?


4) Ticari olarak uzun bir süredir herhangi bir etkileşiminiz olmamasına karşılık eski müşterilerinizin /adres ve/veya telefon bilgilerini halen muhafaza ediyor musunuz?


5) Danışmanlık başta olmak üzere hizmet aldığınız ve veri paylaşmakta olduğunuz firmalar ile aranızda akdedilmiş sözleşmelerde kişisel verilerin korunması mevzuatına ilişkin gerekli düzenlemeler mevcut mudur?


6) Ticari işletmeniz kapsamında müşterilerinize ait telefon numaralarına elektronik ileti (, bilgi mesajı ve sair) gönderiyor musunuz?

7) Kişisel verilerine sahip olduğunuz kimselerden bu verileri kullanma, saklamak ve sair amaçlar doğrultusunda bir muvafakatname alıyor musunuz?

8) Kişisel verileri işlenmekte olan ilgili kişilere, kişisel verilerinin kullanımına dair sahip oldukları haklar konusunda bir aydınlatma gerçekleştirmekte misiniz?

9) Şirketinizde kullanmakta olduğunuz e-posta sağlayıcısı yurtdışı merkezli bir şirket (office 365 / Yandex / gmail v.s.) midir?

10) Şirketiniz bünyesinde bulunan kişisel verilerin işlenme şartları ortadan kalktığı zaman verilerin silinme, veya yok etme işlemlerinden birini gerçekleştiriyor musunuz?

11) Şirketiniz bünyesinde bulunan özel nitelikli verilerin muhafazası kapsamında veri güvenliğini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri sağladınız mı?