Kişisel Verileri Koruma ile İlgili Kitap ve Kitapçıklar

Kişisel Verileri Koruma ile İlgili Kitap ve Kitapçıklar

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, , Kanunu ve uygulanması ile ilgili bazı kitapçıklar yayınladı. Yurt dışı örneklerde de gördüğümüz üzere ülkenin yetki kurumu tarafından yapılan bilgilendirme çok gereklidir. Uygulamadaki sorunların giderilmesinde ve kanuna hızlı uyum sağlanmasında etkili kaynaklardır.

Yayınlanan kitapçıkların isimleri ve linkleri aşağıdadır:

 

 1. 100 soruda kişisel verilerin korunması kanunu
 2. 6698 sayılı kanunda yer alan kurumsal terimler
 3. 6698 sayılı kanunda yer alan temel kavramlar
 4. 6698 sayılı kanunda yer alan terimler
 5. 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanununun uygulanmasına yönelik soru ve cevaplar
 6. 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanununun amacı ve kapsamı
 7. Açık rıza
 8. Anayasal bir hak olarak kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı
 9. Aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi rehberi
 10. Data protection in Turkey
 11. İlgili kişinin hak arama yöntemleri
 12. İş dünyası için kişisel verilerin korunması korunması kanununun uyum kılavuzu
 13. Kanun kapsamındaki hak ve yükümlülükler
 14. Kişisel veri güvenliği rehberi teknik ve idari tedbirler
 15. Kişisel veri ihlal bildirim formu
 16. Kişisel veri işleme envanteri hazırlama rehberi
 17. Kişisel verileri koruma kurulunun yapısı ve görevleri
 18. Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin temel ilkeler
 19. Kişisel verilerin işlenme şartları
 20. Kişisel verilerin korunması alanında uluslararası ve ulusal düzenlemeler
 21. Kişisel verilerin korunması kanunu hakkında sıkça sorulan sorular
 22. Kişisel verilerin korunması kanunu ve uygulaması
 23. Kişisel verilerin korunması kanununa duyulan ihtiyaç
 24. Kişisel verilerin korunması kanununa ilişkin uygulama rehberi
 25. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin başvuru ve şikâyet hakkı
 26. Kişisel verilerin silinmesi yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi rehberi
 27. Kişisel verilerin yurtdışına aktarılması
 28. KVKK kişisel veri saklama ve imha politikası
 29. Madde ve gerekçesi ile kişisel verilerin korunması kanunu ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin terimler sözlüğü
 30. Örneklerle kişisel verilerin korunması
 31. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları
 32. Sorularla VERBİS
 33. Ulusal ve uluslararası alanda kişisel verilerin korunmasına duyulan ihtiyaç
 34. Veri güvenliği rehberi
 35. Veri sorumluları sicil bilgi sistemi kılavuzu
 36. Veri sorumluları sicili
 37. Veri sorumlusu ve veri işleyen

Kurum bazı kitapçıklarda yer alan bilgi ve açıklamaların yorum yapılması gereken yerler için dayanak olamayacağını ve kitapçıklarda yer alan bilgilere göre yapılacak işlemlerin hukuki sonuçları kişi ve kurumların kendi sorumluluğunda olduğunu ifade etmektedir. Buna göre sadece kitapçıklarda yazan bilgilerle karar verilmemesi, mutlaka uzman görüşü alınması gereği ortadadır.