Sorumluluk Matrisi – RACI Matrix

Sorumluluk Matrisi – RACI Matrix

, görev, sorumluluk ve yetkilerin net bir şekilde belirlenmesi amacıyla kullanılır. Sorumlulukların net bir şekilde belirgin olduğu işlerde, işlerin daha çabuk bitirildiği bilinen bir gerçektir. Görev veya kişilere göre bir tablo üzerinde sorumlukların haritalandırması işlemine denir. , İngilizce Responsible (Sorumlu), Accountable (Yönetici), Consultant (Danışman), Informed (Bilgilendirilen) kelimelerinin baş harflerinden hareketle ’i de denir. Sorumluluk Matrisi herhangi bir iş ve göre için uygulanabilir.

 

Rol Rol Kodu Tanım
Sorumlu (Responsible) R

Görevi yapan/gerçekleştiren kişidir. Her bir görevde en az 1 kişi R olabilir. Aşağıdaki sorulara cevap aranır bu rol için.

  • Bu işi kim yapacak?
  • Bu işe kim atandı?
Yönetici (Accountable) A Görevi durdurabilen, devam ettirebilen ve son kararı verebilen kişidir. Her göreve sadece bir A atanabilir. Proje yöneticisi, evde anne, baba gibi roller örnek gösterilebilir. Aşağıdaki sorulara cevap aranır bu rol için.

  • Görev yanlış ilerlediğinde karar verici kim?
  • Görevi yöneten kişi kim?
Danışman (Consulted) C

Görev yapılmadan hemen önce bilgisine başvurulması gereken kişidir. Bu kişi yapılacak görevle ilgili yeterli bilgiye sahip kişidir. Bir görevde çok fazla C olmamalıdır. Aksi durumda çok sesli ortamlarda karar çıkma olasılığı düşüktür. Aşağıdaki sorulara cevap aranır bu rol için.

  • Görevin nasıl yapılacağı sürecinin nasıl işleyeceği konusunda en iyi pratiği kim söyleyebilir bana?
  • Görev ile ilgili paydaş kim?
Bilgilendirilen (Informed) I

Görev yapıldıktan sonra, görevin bittiği konusunda bilgilendirilen kişidir. sorumluluk alanında olan rol veya kişilere mail veya gibi yöntemlerle bilgi vermek en iyisidir. Aşağıdaki sorulara cevap aranır bu rol için.

  • Çalışmaları bu göreve bağlı olan biri var mı?
  • Görev ile ilgili herhangi bir güncellemede veya görev bitiminde kim haberdar olacak?

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanuna kurumların uyum sürecinde, Sorumluluk Matrisi (RACI Matrix) uygulanabilir. Bu durumda, hangi çalışan ne işinden sorumlu, kime bilgi verilecek, kime danışılacak, yönetici kim gibi soruları cevaplayarak iş planı hazırlarken bu tablo oluşturulabilir.

Diğer taraftan, kurumlardaki kişisel verilere kimlerin ne şekilde erişebileceğini belirlemek amacıyla da kullanılabilir. şeklinde de değerlendirilebilir. Aşağıda olarak kullanım örneğini bulabilirsiniz.

 

Sorumluluk Matrisi (RACI Matrix) örneği

Sorumluluk Matrisi - RACI Matrix 1Sorumluluk Matrisi - RACI Matrix 2