Kişisel Verilerin Korunmasının İşletmelere Faydaları

01/11/2019 Kapalı Yazar: admin
Kişisel Verilerin Korunmasının İşletmelere Faydaları

Sayılı Kanunu’nun getirdiği yükümlülükleri yerine getirmenin işletmelere faydaları aşağıdaki başlıklar altında toplanabilir:

  1. Yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
  2. Kanunun getirdiği cezai ve idari yapıtımlardan kurtulma,
  3. Kanuna ve gündelik işleyişine Uyum,
  4. Rekabet gücü,
  5. Kurumsal itibar,
  6. memnuniyeti.

Bilgi insan aklının alabileceği gerçek, olgu ve ilkelerin tümüne verilen isimdir. Bilgi tarih boyunca en önemli varlıklarımız arasında gelmiştir. Zenginliğin, bilgeliğin ve en önemlisi teknolojinin en büyük kaynağı olmuştur. Bin yıl önce de bilgi vardı bugün de var. Aynı şekilde bin yıl önce de bilgiyi korumak için kurallar koyduğumuz gibi bugün de bilgiyi korumak için kanunlarımız, kurallarımız ve standartlar geliştirmekteyiz. İnsan tarihi boyunca bilgi hep önemli olmuştur.

Özellikle bilginin otomatik işleme tabi  tutulması karşısında bireylerin korunmasına İlişkin “Avrupa birliği 108 Sayılı Sözleşmesi”, 28 Ocak 1981 tarihinde imzaya açılmış ve ülkemiz tarafından da Avrupa Birliği Üyelik Kapsamı dahilinde 46 ülkeyle birlikte imzalanmıştır.

Kişisel verilerin birikmesi bazı firmaların iştahını kabartmış bu verilerin başka kurum ve kuruluşlara satılmasından kazanç sağlama yoluna gittikleri görülmüştür. Kişisel verilerin birikmesi bu anlamda Büyük Veri (Big Data) adı verilen bir veri yığınını oluşturmuştur. Söz konusu bu veri yığınlarını, Analiz edildiğinde pek çok pazar dilimlemesi ortaya çıkarılabilmektedir. Bu nedenle bir araya getirilmiş kişisel veriler, firmalar için ticari bir emtia olarak haline gelmiştir.

Bu nedenlerle, kişisel verilerin korunması, öncelikle bireylerin güçlü olduğu birey merkezli devlet anlayışında kaçınılmaz hale gelmiştir. Kanun kişisel verileri korurken aslında insan haysiyet ve onurunu ve kişilerin mahremiyetini, kişilik haklarını korumaktadır.

İşte işletmeler, bu açıdan veriye baktıkları ve kişisel verilerin korunması konusunu bu şekilde ele aldıklarında yukarıda bahsedilen uyum ve yükümlülüklerin dışında, rekabet gücü, kurumsal itibar ve müşteri memnuniyeti elde etmeleri oldukça doğal bir sonuç olarak karşımıza çıkmaktadır.