Anayasa Mahkemesi’nin Güvenlik Soruşturması İptal Kararında Kişisel Veri Vurgusu

07/02/2020 Kapalı Yazar: admin
Anayasa Mahkemesi’nin Güvenlik Soruşturması İptal Kararında Kişisel Veri Vurgusu

Anayasa Mahkemesi’nin Güvenlik Soruşturması İptal Kararının Devam Eden İdari Davalara Etkisi hususunda; 7070 sayılı Kanun’un 60. maddesi ile devlet memurluğuna alımlarda güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılması zorunlu hale getirilmiştir. Ancak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun devlet memurluğuna alınacaklarda genel ve özel şartları düzenleyen 48. maddesinin 1. fıkrasının (A) bendine eklenen (8) numaralı alt bendinin Anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle açılan iptal davasında, Anayasa Mahkemesi’nin 24/7/2019 tarih ve E:2018/73, K:2019/65 sayılı kararında, “Bu bağlamda güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasıyla elde edilen veriler niteliğindedir.

Kuralla güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kapsamında kamu mercileri tarafından özel yaşamı ile ilgili sorular sorulması da dâhil olmak üzere bir bireyin özel hayatı, iş ve sosyal yaşamıyla ilgili bilgilerinin alınması, kaydedilmesi ve kullanılması özel hayata saygı hakkına sınırlama niteliğindedir.” gerekçesiyle iptal etmiştir. Güvenlik soruşturması emsal kararlar 2020 yılı içindir. Anayasa Mahkemesi’nin Güvenlik Soruşturması İptal Kararının Devam Eden İdari Davalara Etkisi bu nedenle önemlidir.