İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Uyarınca Çalışanın Kişisel Verilerin Gizliliğinin Kapsamı Nedir?

03/09/2019 Kapalı Yazar: admin
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Uyarınca Çalışanın Kişisel Verilerin Gizliliğinin Kapsamı Nedir?

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununu da, işçinin kapsamındaki sağlık bilgilerinin gizli tutulması konusunda işverene yükümlülük getirilmiştir. Kanunu’nun Sağlık Gözetimi başlıklı 15. maddesinin son bendi uyarınca işveren, sağlık muayenesi yaptırılan çalışanın özel hayatı ve itibarının korunması açısından sağlık bilgilerini gizli tutmakla yükümlüdür.

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği de işverene, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerine ilişkin kaydı ve işçilerin kişisel sağlık dosyalarını saklama yükümlülüğü getirmiştir. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği’nin 7. Maddesi uyarınca, “İşveren ilgili mevzuatta belirlenen süreler saklı kalmak kaydıyla; işyerinde yürütülen iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerine ilişkin her türlü kaydı, işten ayrılma tarihinden itibaren en az 15 yıl süreyle çalışanların kişisel sağlık dosyalarını, saklar.

Çalışanın işyerinden ayrılarak başka bir işyerinde çalışmaya başlaması halinde, yeni işveren çalışanın kişisel sağlık dosyasını yazılı olarak eder, önceki işveren dosyanın bir örneğini onaylayarak bir ay içerisinde gönderir. Onaylı defterin asıl sureti işveren, diğer suretleri ise iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi tarafından saklanır. Defterin imzalanması ve düzenli tutulmasından işveren sorumludur. Teftişe yetkili iş müfettişlerinin her istediğinde işveren onaylı defteri göstermek zorundadır.”