VERBİS 6 Ay Uzatıldı. Teni Tarih: 30 Haziran 2020

27/12/2019 Kapalı Yazar: admin
VERBİS 6 Ay Uzatıldı. Teni Tarih: 30 Haziran 2020

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, milyonları ilgilendiren Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’ne () kayıt sürelerini 6 ay uzattı.

İstisnai olarak düzenlenmiş birkaç meslek haricinde yıllık çalışan sayısı 50’den fazla veya yıllık mali bilançosu 25 milyon TL’yi aşan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının yeni ilan edilen süreye göre 30 Haziran 2020’ye kadar kayıt yaptırmaları gerektiği ifade edildi.

’nın önceliğinin ceza kesip devletin gelir elde etmesini sağlamak değil kişisel verileri korumak olduğu, bu kapsamda veri sorumlularının ek süre içerisinde VERBİS’e doğru ve güncel bilgileri eksiksiz girmesinin amaçlandığı ifade edildi. Uzatılan 6 aylık sürenin çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini, veri sorumlusunun hangi veriyle ne şekilde temas ettiğini, veriyi hangi yöntemlerle ve hangi amaçla topladığını, hangi veri için alması gerektiğini, hangi durumlarla aydınlatma yapması gerektiğini, veriyi nasıl işlediğini, veriyi kimlerle ne şekilde paylaştığını, ne şekilde ve ne kadar süreyle muhafaza ettiğini, veriyi ne zaman ve ne şekilde imha edeceğini, veriyi korumak için hangi idari ve teknik tedbirleri aldığını her bir veri türü bakımından tek tek incelemeksizin oluşturulan veri envanterinin hatalı ve eksik olmaması gerektiğine dikkat çekildi.

Özellikle şirketlerin detaylı veri envanteri çıkarması gerektiğini ve bu işlemin profesyonel olarak yürütülmesinin elzem olduğunu, sadece idari tedbirler alınmasının yeterli olmadığını söyledi.

Söz konusu tarihe kadar VERBİS’e kayıt yaptırmayan veri sorumlularına 1 milyon 470 bin TL’ye varan cezalar kesilecek.