VERBİS’e Kayıt Süresinin Uzatılması Hakkında Duyuru

05/09/2019 Kapalı Yazar: admin
VERBİS’e Kayıt Süresinin Uzatılması Hakkında Duyuru

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve muhtelif temsilcileri tarafından Kurumumuza intikal ettirilen Veri Sorumluları Siciline kayıt sürelerinin uzatılmasına ilişkin taleplerin değerlendirilmesi neticesinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 03.09.2019 tarihli ve 2019/265 sayılı Kararı ile;

  • Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.12.2019 tarihine kadar uzatılmasına,
  • Bu kararın Kurum internet sayfasında duyurulması ve Resmi Gazetede yayımlanmasına

karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.