Özel Nitelikli Veri

Bazı kişisel veriler özel nitelikleri nedeniyle normal verilerden daha fazla korumaya ihtiyaç duymakta ve hassas veri ya da özel nitelikli olarak sınıflandırılmaktadır. Kişisel Verilerin Korunması Kanununa göre; “kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da , sağlığı, cinsel hayatı, ve güvelik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri” özel nitelikli kişisel veriler olarak sayılmış ve bu verilerin ancak ilgilinin açık rızası ile işlenebileceği belirtilmiştir.

Özel nitelikli verilerin genel nitelikli kişisel verilerden farkı bu verilerin taşıdığı risktir. Bu verilerin, başkaları tarafından öğrenildiği taktirde ilgili kişinin mağdur olabilmesine veya ayrımcılığa maruz kalabilmesine neden olabilecek türde olmaları nedeniyle bu veriler diğerlerinden ayrılmıştır.